fbpx

Hjælpemiddel til mennesker med ADHD

ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse med symptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet.
Både skolegangen og fritids-/voksenlivet kan påvirkes af konfliktfyldte relationer, social isolation, mangel på overblik m.m., og for mange vil vanskelighederne blive særligt tydelige, når forventninger og krav i omgivelserne stiger.

Mest almindelige følger

Med ADHD-diagnosen følger ofte dårlig koncentration og indlæring, ringe hukommelse, risikoadfærd pga. ringe evne til at kontrollere impulser, vurdere situationer, kalkulere med konsekvenser og skabe overblik.
Hvis ADHD-følgerne ikke tilgodeses, kan den enkelte have svært ved at finde sig til rette og til at udfolde sit intellekt og potentiale.

DoMyDay

DoMyDay er en programmeret smartphone, der via kalender- og kontaktværktøj kan hjælpe ADHD-personens behov for struktur og forudsigelighed, og som kan skabe overblik med oplæsning, tekst og billeder foruden som almindelig telefon med eget simkort.
DoMyDay tilpasses det enkelte menneskes behov her og nu, og som kan løbende tilpasses ændrede behov. Dermed kan mestringsevnen og øget selvhjulpenhed motivere borgeren til brugen af DoMyDay.

Vi søger testpersoner til DoMyDay

DoMyDay er testet på mennesker med forskellige kognitive udfordringer med gode resultater, og vi vurderer, at DoMyDay kan være en effektfuld støtte til at håndtere udfordringerne med ADHD.
Men vi mangler testpersoner, som vil være med i afprøvningen, og som vil evaluere sammen med de pårørende eller sundhedspersonalet.

DoMyDay-fordele

Kalender og impulsstyring
Brugeren kan selv styre sin kalender dag/uge/måned og lægge aftaler ind

Social kontakt og identitet

Forståelse og social kontakt med fortrykte SMS´er, piktogrammer
Hjælper med at tale, læse, skrive og forstå
Telefonfunktion forprogrammeret med eget netværk
der vises med navn, billede, tekst, relation
SMS med forskrevne personlige SMS-beskeder
Oplæsning af SMS´er og opgaver fx fra terapeuter

Struktur og overblik

Dag-nat ur med oplæsning og visualisering af tiden
Kalender viser dagens aktiviteter, som både kan leveres skriftligt og oplæst
Påmindelser om aftaler/opgaver via tekst, tale, billeder
Involverer brugeren som selv klikker opgaver af efter udførelse
Større ro når brugeren følger med i sin egen situation

Tryghed

Tryghedsalarm til kontaktpersoner
Telesluse, der afviser uønsket kontakt
Find-mig-SMS og GPS-tracking via tilkaldeknap.
Besked går til kontaktperson og kræver ikke, at man kan læse eller skrive.

DoMyDay med fjernkontrol

Brugerens hverdag kan online følges af personale og pårørende, da smartphonen melder tilbage, når opgaverne er udført. Derfor bliver man orienteret, hvis fx medicin ikke bliver taget.

Individuel, fleksibel og brugerrettet

Da den enkelte brugers behov og sygdom varierer, er DoMyDay-programmeringen fra start tilpasset den enkelte brugers behov og sygdom. Efterhånden som behovet ændres, kan funktionerne udvides, indskrænkes eller helt fjernes.

Sikkert redskab

Opsætning og programmering kan ikke ændres ved tilfældig brug eller ved et uheld. DoMyDay kan låses for brugeren og hindre fejlbrug.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?