fbpx

Hjælpemiddel til mennesker med Afasi

Afasi

Afasi er en nedsat evne til at bruge sproget. Afasi findes i alle sværhedsgrader fra lette vanskeligheder med at finde ord til meget svære, hvor kommunikation næsten forekommer umulig. Som et af vores vigtigste redskaber i kontakten med andre mennesker og med anvendelse af sproget kan graden af afasi være afgørende for at kunne fungere i samfundet og at være aktiv i sit eget liv.

Mest almindelige følger af Afasi

Hjernens sproglige funktioner har 2 grene, hvor den ene gren udtrykker sprog (tale, benævne og formulere sig skriftligt), og den anden gren opfatter sprog (forstå hvad man hører og forstå hvad man læser).  Afhængig af graden af afasi kan der være udfordringer med at anvende og forstå ord samt med at finde ord, tale, læse og skrive.

Vi har produktet DoMyDay, der kan støtte den afasi-ramte og de pårørende til højere livskvalitet:

  • DoMyDay er en programmeret smartphone, som målrettes brugerens aktuelle behov
  • Programmeringen foretages online. Behandlere, terapeuter m.v. kan både tjekke op, justere programmer og opgaver løbende, fx træningssessioner og anden kontakt, dagligdagsopgaver m.v.
  • Mulighed for at indlægge piktogrammer, hvis betydning kan oplæses for brugeren
  • SMS-funktionen kan anvendes uden at kunne læse og skrive
  • Stemme-, billed- og tekstguidning på alle funktioner fx billeder, kalender, opgaver m.v.

DoMyDay

DoMyDay er en programmeret smartphone, der både tilpasses det enkelte menneskes behov her og nu, og som kan tilpasses et ændret behov. DoMyDay kan både bruges med oplæsning, tekst, billeder og som almindelig telefon med eget simkort og kan være brugerens kalender- og kontaktværktøj.

DoMyDay-fordele

Forståelse og social kontakt med fortrykte SMS´er, piktogrammer
Hjælper med at tale, læse, skrive og forstå
Tryghed, frasorterede opkald, nødkald
Involverer brugeren fx via træningsopgaver
Giver brugeren mulighed for at følge med i sin egen situation

Struktur på dagen

Dag-nat ur med oplæsning
Simpel kalender med dagens aktiviteter, både på skrift og oplæst
Påmindelser om aftaler/opgaver via tekst, tale, billeder

Kontakt og identitet

Telefonfunktion forprogrammeret med kontaktpersoner fra eget netværk der vises med navn, billede, tekst, relation
Simpel SMS med forskrevne personlige SMS-beskeder fx Hent mig – efter fritidsaktiviteten
Oplæsning af SMS´er og opgaver fx fra terapeuter

Tryghed

Tryghedsalarm til kontaktpersoner
Afvis opkald fra fremmede
Find-mig-SMS og GPS-tracking via tilkaldeknap. Besked går til kontaktperson og kræver ikke, at man kan læse eller skrive.

 

DoMyDay med fjernkontrol

Brugerens hverdag kan online følges af personale og pårørende, da smartphonen melder tilbage, når opgaverne er udført. Derfor bliver man orienteret, hvis fx medicin ikke bliver taget.

Individuel, fleksibel og brugerrettet

Da den enkelte brugers behov og sygdom varierer, er DoMyDay-programmeringen fra start tilpasset den enkelte brugers behov og sygdom. Efterhånden som behovet ændres, kan funktionerne udvides, indskrænkes eller helt fjernes.

Sikkert redskab

Opsætning og programmering kan ikke ændres ved tilfældig brug eller ved et uheld. DoMyDay kan låses for brugeren og hindre fejlbrug.

Bruger Case

Claus Berntsen er ramt af afasi

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?