fbpx

Når demens er en del af livet

55-årige Anette Andersen lider af demens. Med en mangeårig baggrund som plejer på et plejecenter, ved Anette en del om, hvilken hjælp kommunen kan tilbyde med hjemmehjælpere m.v.
Men hun insisterer på, at hun vil klare sig selv.

Forløberen for Anettes demens

Anette lider af Huntingtons sygdom, som er en arvelig fremadskridende hjernesygdom, der rammer forskelligt fra menneske til menneske. Når sygdommen rammer intellektet, svækkes evnen til at koncentrere sig, huske, planlægge og organisere. Hos mange udvikler det sig til demens ligesom Anette.

Testdeltager ved afprøvning af hjælpemiddel til demente

Anette har de seneste år deltaget i et kommunalt projekt, hvor man testede velfærdsteknologien DoMyDay. Resultaterne var så gode, at Anette og andre med kognitiv funktionsnedsættelse er blevet bevilget den avancerede og forprogrammerede smartphone.

Demensramt men klarer sig selv

Via DoMyDay kan Anette klare sig selv, selvom hun fik diagnosen allerede i 2010. ”Min Huntington udvikler sig ujævnt og har delvis været gået i stå de seneste 4 til 5 år,” fortæller Anette og tilføjer, at det er vigtigt, at hun en gang om ugen har besøg af demenskoordinatoren Majken Longhi fra Odense kommune. ”Majken hjælper mig med at holde DoMyDay-kalenderen opdateret med gøremål og aftaler.”
Takket være DoMyDay kan Anette Andersen trods demensen klare gøremål, hun ellers ikke ville kunne overskue eller huske. Hun tager sit barnebarn med til svømning, husker at lukke alle vinduer når hun går og får taget sin medicin. Hun får endda pudset briller, som hun skal.

Demens i hjemmet

Anettes mand Bjarne var tidligere sprøjtemaler, men blev for ca. 10 år siden diagnosticeret hjerneskadet pga. det daværende job. Bjarne arbejder nu på et lager, og sammen klarer ægteparret hverdagene.
”Vi er et hjem med mange små gule lapper på væggene,” fortæller Anette og ler. Hun insisterer på at fastholde et aktivt liv på trods af sin sygdom, og hun synes selv, at det lykkes i stor grad. ”DoMyDay minder mig om, hvad jeg skal gøre, og det har givet mig mere ro i dagligdagen,” slutter Anette.

Om at være dement

Flere demente i samfundet
For de fleste af os følger der nye udfordringer med, når vi bliver ældre. De typiske problemer er dog små i sammenligning med folk, der udvikler demens. Det betyder, at man får svært ved at klare opgaver, man aldrig har haft problemer med før. Om få år vil mere end 100.000 danskere være ramt af sygdommen ifølge Nationalt Videncenter for Demens. Der er altså tale om regulær folkesygdom. Og tallet bliver kun større.

Hvad gør demens?

Demens kan indebære, at man glemmer, hvad man er i gang med, og gør det sværere at løse og overskue opgaver. Det kan være at lave mad, slå græs eller vaske tøj. Heldigvis er der i dag hjælp at hente, og kommunerne har muligheden for fx at bevilge velfærdsteknologiske hjælpemidler til mennesker, som lider af en demenssygdom.

DoMyDay hjælper demente

DoMyDay er et nyt velfærdsteknologisk hjælpemiddel, som er målrettet mod kognitiv funktionsnedsættelse. Via hjælpemidlet kan dagen få struktur, aftaler holdes og personalet kan fjernovervåge personen. Herved øges selvværdet, den sociale kontakt med eget netværk fastholdes og personalet frigøres til anden omsorg.
Smartphonen er programmeret, og kalender, billeder og aktiviteter lægges ind af plejepersonale mhp. at strukturere den ramtes hverdag. Eget billedarkiv styrker hukommelsen, GPS-tracking fungerer som find-mig-værktøj, personalet kan følge den ramtes dag online og kan tjekke om medicinen er taget, om kaffen er lavet og om personens opgaver og aftaler fuldføres. Hvis ikke får personalet en SMS og aflægger derefter et besøg.
Alle funktioner kan lægges ind og kan udvides, simplificeres eller fjernes iht. personens status og behov.