fbpx

Hjælpemiddel til mennesker med autisme

Autisme

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der rammer ca. 1 % af befolkningen.
Autisme, der medfører vanskeligheder i sociale sammenhænge, bl.a. inden for kommunikation og samspil med andre mennesker, findes i forskellige grader fra den lettere grad, som fx Aspergers, til den tungere ende af autisme, hvor personen kan være svært handicappet.

Mest almindelige følger af autisme

Autisme viser sig som afvigelser i forstyrrelse af det sociale samspil, kommunikation og forestillingsevne.
Autismeramte udviser karakteristisk et begrænset interessefelt, de lukker af, helliger og fordyber sig i interesseområdet og er som barn meget lidt interesseret i almindelig leg. Den nørdede tilgang bærer de med sig ind i voksenlivet, hvor man ofte ser dem som højtuddannede. Men mennesker med autisme har ofte svært ved at leve op til samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.
Autisme kan ikke behandles, men efter den enkeltes behov kan indsatserne fx handle om at stimulere kommunikation, sociale relationer og sprogfærdigheder.

Vi har produktet DoMyDay, der kan støtte ved forskellige udfordringer og dermed øge mestringen.

DoMyDay

DoMyDay er en programmeret smartphone, der via kalender- og kontaktværktøj kan hjælpe personen med kommunikation og at bevare sit netværk, med struktur og forudsigelighed samt med at skabe overblik over dagen. DoMyDay kan desuden hjælpe med forståelse ved oplæsning, tekst og billeder og også fungere som almindelig telefon med eget simkort.
DoMyDay tilpasses den enkeltes behov her og nu, og som kan løbende tilpasses ændrede behov. Dermed kan mestringsevnen og øget selvhjulpenhed motivere personen til brugen af DoMyDay.

Vi søger testpersoner til DoMyDay

Smartphonen er testet på mennesker med kognitive udfordringer med gode resultater, og vi vurderer, at DoMyDay kan være en effektfuld støtte til at håndtere udfordringerne med autisme.
Men vi mangler testpersoner, som vil være med i afprøvningen, og som vil evaluere sammen med netværket, fx de pårørende, lærere eller sundhedspersonale.

DoMyDay styrker

  • Struktur på dagen
  • Social kontakt
  • Overblik over opgaver, prioritering og afslutning af opgaverne
  • Hjælper ved besvær med at forstå, tale, læse eller skrive
  • Tryghed og nødkald
  • Finde rundt geografisk

Struktur og hukommelse

Dag-nat ur med oplæsning
Simpel kalender med dagens aktiviteter
Påmindelser via tekst, tale, billeder
Opgaver klikkes af, når personen er færdig med at løse opgaven

Kontakt og identitet

Telefonfunktion forprogrammeret med eget netværk
Egne kontakter med billede, relation, navn – vises ved opkald
Simpel SMS med forskrevne personlige SMS-beskeder
Personligt billedkartotek

Tryghed

Tryghedsalarm til kontaktpersoner
Afvis opkald fra fremmede
Find-mig-SMS og GPS-tracking

DoMyDay med fjernkontrol

Brugerens hverdag kan online følges af netværket. Når opgaverne er udført, melder DoMyDay tilbage. Man kan således påminde og igangsætte, hvis fx opgaver ikke bliver løst eller klikket af som værende færdige.

Individuel og fleksibel

Den enkelte brugers behov og sygdom varierer. DoMyDay-programmeringen er fra start tilpasset den enkelte brugers behov og sygdom, og funktionerne kan efterhånden udvides, indskrænkes eller helt fjernes.

Sikkerhed mod fejltastning

Opsætning m.v. kan ikke ændres ved tilfældig brug eller ved et uheld, da DoMyDay kan låses for brugeren.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?