fbpx

Hjerneskade forvirrer hukommelsen

Bente Jacobsen er en af de mange der hvert år rammes af en hjerneskade efter en blodprop i hjernen. Det var en stor udfordring og en hård tid for både hende selv og hendes nærmeste. Skaden i hjernen betød for Bente en ellers vant hverdag blev kaotisk og hvor det var svært at finde initiativet til at sætte opgaver i gang, hun før skaden tog for givet.

”Der var mange ting, jeg ikke kunne gøre førhen. Jeg kunne ikke tage mig sammen til at vaske tøj eller gøre rent,” siger Bente Jacobsen. 

Bente fik en DoMyDay der hjalp hende med at skabe overblikket over hverdagens aktiviteter og som satte hende igang med opgaverne der hvor hun havde behov for det.

”Den har hjulpet mig meget. Med den nye telefon kan jeg ikke komme til at gøre noget forkert. Den sætter mig i gang, når jeg skal støvsuge, eller hvis jeg skal huske at tage mine piller. Det giver mig bedre muligheder for at være mig selv,” siger Bente Jacobsen.

Ikke kun en hjælp til Bente, men også en lettelse for familien

Bentes familie er også lettede over forskellen i Bentes liv, nu hvor den kaotiske hverdag er erstattet med en ramme Bente kan overskue.

”Min familie kan mærke forskel efter, at jeg har fået telefonen. Det er de glade for. Min datter vil også gerne have sådan en, men jeg har fortalt hende, at det kan hun altså ikke få,” griner Bente Jacobsen.

Hun er ikke i tvivl om, at hendes telefon er vigtig, for at hun kan få lov at leve det liv, hun gerne vil med sin hjerneskade.

”Jeg kan ikke undvære den. Det kan jeg ikke,” konstaterer Bente Jacobsen.

Om hjerneskade

En blodprop i hjernen eller blødning i hjernen kan have mange fysiske, kognitive og kommunikative konsekvenser, og som hjerneskadet kan man have flere udfordringer i dagligdagen.
Apopleksi er en fællesbetegnelse for blødning i hjernen og blodprop i hjernen• 12.500 danskere bliver hvert år ramt af en blødning eller blodprop i hjernen• Ca. 85 % af alle apopleksitilfælde skyldes blodprop i hjernen, og ca. 15 % skyldes blødning i hjernen• 4.800 danskere om året bliver ramt af en forbipasserende blodprop i hjernen (TCI)• 75.000 lever med diagnosen apopleksi; blodprop eller blødning i hjernen• Halvdelen af de ramte har varige men, og hver fjerde er afhængig af andres hjælp i det daglige
Kilde: Hjernesagen

DoMyDay hjælper med rehabilitering af hjerneskadede

Resultater fra en testafprøvning, der er foretaget af Syddansk Sundhedsinnovation som en del af projektet patient@home, peger på, at telefonen ”DoMyDay – Nem Kommunikation” giver folk med hjerneskader muligheder for at klare opgaver, som de ellers ikke havde kunnet klare med den kognitive funktionsnedsættelse.