fbpx

Brugeren

Hvem kan bruge DoMyDay

Mennesker med demens, hjerneskade, Downs og anden kognitiv funktionsnedsættelse kan få stor glæde af DoMyDay-funktioner, der giver hjælp til at få struktur på dagen og til at kunne selv i højere grad.
DoMyDay er samtidig et kommunikationsredskab, der hjælper med kontakt til og fastholdelse af personens netværk.DoMyDay er en smartphone, der via personale eller pårørende kan opsættes og ændres on-line.

Målgrupper

DoMyDay er testet og implementeret hos mennesker, der

  • Er lettere demente til middelsvær demente og som bor i eget hjem
  • Har været ramt af hjerneblødning eller blodprop i hjernen
  • Har talebesvær
  • Er ramt af Parkinson
  • Er psykisk udviklingshæmmede

Både hjemmeboende, brugere på institutioner og på rehabiliteringsophold kan anvende DoMyDay og derved mestre eget liv i højere grad.
For nogle betyder det, at de har glæde af at være i egne hjemmevante omgivelser i længere tid, idet plejebehovet udsættes.

Også en hjælp til andre lidelser

DoMyDay har vist sig velegnet til mennesker med demens og hjerneskade. Her er der oftest en fremadskridende lidelse, en rehabiliterende status og måske et livslangt behov for den gode hjælp.

Men vi mener at kunne hjælpe flere med udfordringer af kognitiv art. Ring til os, vi vil gerne i dialog med personale og pårørende mhp. at undersøge, om også andre målgrupper end de nævnte kan have glæde og gavn af DoMyDay.

Således overvejer vi blandt andet, om brugere med visse former for ADHD, autisme og med andre  udfordringer i dagligdagen kan hjælpes af DoMyday.

Vi vil gerne være med til at hjælpe det enkelte menneske uanset diagnose og status, og vi opfordrer dig til at kontakte os pr. telefon eller mail og høre nærmere: 21 123 456

Lad os sammen ud fra diagnose og aktuelle udfordringer vurdere, om DoMyDay kan være hjælpemidlet til lige netop den borger, som du er i kontakt med.

Læs flere brugeres erfaringer her

Anette Andersen, ramt af demens

Claus Berntsen, ramt af afasi

Bente Jacobsen, hjerneskadet

Hanne, Downs syndrom, bosted

Annette kan ikke leve uden sit nye hjælpemiddel

Anette beholder sin DoMyDay.
Siden denne film blev optaget, har Odense Kommune besluttet at gøre DoMyDay til et permanaent tilbud

 

”Det her værktøj har gjort min hverdag lettere, fordi jeg kan være selvhjulpen.”

 

Laila Dyrving, Ramt af demens

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?