fbpx

Institutioner

Grafisk opdeling med citat
Grafisk opdeling

Vision

Gennem samtaler med vores brugere har vi hørt om hvordan implementeringen af DoMyDay og lignende hjælpemidler kan være svær. Nogle typiske grunde vi høre er at personalet kan føle sig utryg ved ukendt teknologi, at produktet er for dyrt eller at implementeringen drukner i en hverdag med mangel på tid. Hos DoMyDay ser vi disse udfordringer med implementeringen ikke som selve problemet, men som symptomer på et større problem – at der er et dårligt match mellem borgerens behov og produktet DoMyDay.

Det gode match

Tele Calls vision, om at opnå det gode match, skal realiseres gennem et nært samarbejde mellem bruger, kommune og DoMyDay i implementeringsfasen. Dette samarbejde skal især tage udgangspunkt i medarbejdernes ekspertviden om borgerens behov og ressourcer. DoMyDay skal danne rammen for en brugerstyret implementeringsmodel, hvor det er brugeren selv, der er centrum for implementering.

For at det gode match kan opstå, skal der være en ligevægt i motivationerne mellem både bruger, kommune og DoMyDay.

  • Brugeren skal være motivativeret for at bruge DoMyDay ved, at de kan se, at produktet tilføjer værdi til brugeren. Produktet skal desuden løfte eller forstærke eksisterende ressourcer både hos borger og tovholder.
  • Kommunen skal kunne se, at DoMyDay giver et løft i borgerens selvhjulpenhed og skaber bedre struktur i hverdagen. 
  • DoMyDay skal vise en motivation for at skabe en ramme omkring det gode match.

DoMyDay skaber rammen for det gode match ved at gøre det så let som muligt at bruge DoMyDay for personale og pårørende. DoMyDay er et specialiseret værktøj, men derfor skal det ikke være kompliceret at bruge og opdatere for den eller det personale der skal agere som tovholder for brugeren og dennes DoMyDay.

Brugerstyret implementering

Denne form for implementering opnås blandt andet ved at ll undervisning og implementeringsvejledning, sker ud fra den aktuelle brugers case og i et samarbejde med personale eller pårørende. Hos DoMyDay er vi engagerede i at opnå det gode match hver gang. Derfor mener vi at brugerstyret implementering, hvor brugerens behov er i centrum, skaber grobund for en bedre og mere solid implementering af DoMyDay.

“Det betyder, at jeg på en anden måde kan give folk noget frihed og uafhængighed, så jeg ikke behøver at være der hele tiden. Det kræver en viden om brugerens kognitive niveau for at kunne lave opgaverne. For at Anette forstår det. Så når ægtefællen laver en liste til Anette, så retter jeg den til, så hun forstår det.”

Majken Longhi

Demenskoordinator, Odense kommune

Download oversigt over DoMyDay-funktioner her

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?