fbpx

Hjælpemiddel til mennesker med Downs

Downs syndrom

Downs syndrom er en kromosomafvigelse, og alle mennesker med Downs syndrom er psykisk udviklingshæmmede. Grad af udviklingshæmning er meget forskellig og nogle har brug for mere hjælp til indlæring end andre. Men mennesker med Downs syndrom har også deres helt egen personlighed, temperament og evner.

Mest almindelige følger

Følgerne af Downs syndrom er mental retardering og eventuelt nedsat syn og hørelse.
Krosomafvigelsen medfører at mennesker med Downs syndrom ofte udvikler demens i en tidlig alder, sammenlignet med andre mennesker.

Vi har produkter, der kan støtte ved forskellige udfordringer og dermed øge livskvaliteten.

Fx har vi

  • Simple tlf., som er meget enkle og nemme at bruge
  • Smartphone med bl.a. SMS-funktion, som anvendes uden at kunne læse og skrive, og stemme-, billed- og tekstguidning på funktioner såsom kalender m.v.

Se den efterfølgende oversigt over værktøjet.

DoMyDay

DoMyDay er en programmeret smartphone, der tilpasses det enkelte menneskes behov her og nu. Behovet kan ændre sig, og DoMyDay kan tilpasses situationen.
DoMyDay kan samtidig bruges som almindelig telefon med eget simkort og kan også fungere som brugerens kalender- og kontaktværktøj.

DoMyDay styrker

  • Hukommelse
  • Struktur på dagen
  • Social kontakt
  • Hjælper ved besvær med at tale, læse, skrive og forstå
  • Tryghed og nødkald
  • Finde rundt geografisk

Struktur og hukommelse

Dag-nat ur med oplæsning
Simpel kalender med dagens aktiviteter
Påmindelser via tekst, tale, billeder

Kontakt og identitet

Telefonfunktion forprogrammeret med eget netværk
Egne kontakter med billede, relation, navn – vises ved opkald
Simpel SMS med forskrevne personlige SMS-beskeder
Personligt billedkartotek

Tryghed

Tryghedsalarm til kontaktpersoner
Afvis opkald fra fremmede
Find-mig-SMS og GPS-tracking

DoMyDay med fjernkontrol

Personale og pårørende kan online følge brugerens hverdag og kan ændre opgaver m.v. fra kontoret.
Når opgaverne er udført, melder DoMyDay tilbage, og man kan derfor gribe ind, hvis fx aftaler ikke overholdes, medicin ikke bliver taget etc.

Individuel og fleksibel

Den enkelte brugers behov varierer, og DoMyDay-programmeringen er fra start tilpasset den enkelte bruger, ligesom funktionerne kan ændres iht. nye behov og indlæring.

Sikkerhed mod fejltastning

DoMyDay kan sikres således, at opsætning m.v. ikke kan ændres af brugeren ved tilfældig brug eller ved et uheld. Personale og pårørende kan ændre efter behov via login.

Bruger Case

Hanne har Downs syndrom og bor på et bosted

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?