fbpx

Fordele

Grafisk opdeling med citat
Grafisk opdeling

Fordele ved implementeringen af en DoMyDay i hverdagen

Der er en lang række umiddelbare fordele ved implementeringen af en DoMyDay for brugeren, deres nære netværk og potentielt de fagpersoner der evt. I forvejen er tilknyttet brugeren.

En given bruger vil ikke nødvendigvis opleve alle fordelene ved en DoMyDay, da hver brugers case, behov og kunnen er vidt forskellig.

 

For brugeren

  • Større selvstændighed i hverdagen, idet personen selv vil kunne orientere sig i planer og aktiviteter på dagen
  • Større selvhjulpenhed i udførelsen af hverdagens aktiviteter, via trin for trin guides der fortæller om hvordan en aktivitet udføres trin for trin
  • Vedligeholdelse af det nære netværk, idet personen selv vil kunne kontakte pårørende eller blive understøttet i at læse og skrive sms’er ved oplæsning og præfabrikerede beskeder

For pårørende

  • Større tryghed omk. brugerens selvstændige færden, da de har mulighed for at gøre brug af en “Find mig” nød funktion, der sender et link til udvalgte kontaktpersoner med gps visning af hvor de er
  • Mindre guidning af brugeren, idet de via DoMyDays funktioner får hjælp til at strukturer, udføre og navigere i hverdagens aktiviteter

For personale

  • Frigivelse af tid til at udføre andre vigtige opgaver med brugeren, idet vedkommende opnår større selvstændig udøvelse af aktiviteter og opgaver i hverdagen
  • Ud fra velfærdsteknologiske vurderinger er DoMyDay vurderet til at være omkostningsneutral eller bedre 

”DoMyDay har hjulpet mig meget. Med DoMyDay kan jeg ikke gøre noget forkert.”

Bente Jacobsen

Odense (hjerneskadet efter at være ramt af blodprop i hjernen i 2014)

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?