fbpx

Hjælpemidel til mennesker med erhvervet hjerneskade

Hjerneskade

Hjerneskader kan ramme enkelte eller flere funktioner, og både den ramte og de pårørende får udfordringer i hverdagen.

Mest almindelige følger af hjerneskade

De typiske følger rammer intellektet, personligheden og adfærd.
Desuden kan den hjerneskade ramte få udfordringer med at kommunikere, anvende og forstå ord, tale (afasi) og at bevæge sig.

Vi har produkter, der kan støtte ved forskellige udfordringer og dermed øge livskvaliteten.
Fx har vi

  • Simple tlf., som er meget enkle og nemme at bruge
  • SMS-funktion, som anvendes uden at kunne læse og skrive
  • Stemme-, billed- og tekstguidning

Se den efterfølgende oversigt over de mest efterspurgte værktøjer.

DoMyDay

DoMyDay er en programmeret smartphone, der tilpasses det enkelte menneskes behov her og nu. Behovet kan ændre sig, og DoMyDay kan tilpasses situationen.
DoMyDay kan samtidig bruges som almindelig telefon med eget simkort og er brugerens kalender- og kontaktværktøj.

DoMyDay styrker

  • Hukommelse
  • Struktur på dagen
  • Social kontakt
  • Hjælper ved besvær med at tale, læse, skrive og forstå
  • Tryghed og nødkald
  • Finde rundt geografisk

Struktur og hukommelse

Dag-nat ur med oplæsning
Simpel kalender med dagens aktiviteter
Påmindelser via tekst, tale, billeder

Kontakt og identitet

Telefonfunktion forprogrammeret med eget netværk
Egne kontakter med billede, relation, navn – vises ved opkald
Simpel SMS med forskrevne personlige SMS-beskeder
Personligt billedkartotek

Tryghed

Tryghedsalarm til kontaktpersoner
Telesluse, der afviser uønsket kontakt
Find-mig-SMS og GPS-tracking

Fjernkontrol via DoMyDay

Personale og pårørende kan online følge med i brugerens hverdag. DoMyDay melder tilbage, når opgaver er udført, og dvs. at man kan gribe ind, hvis fx medicin ikke bliver taget.

Individuelt tilpasset behovet

DoMyDay-programmeringen er tilpasset den enkelte brugers behov og sygdom. DoMyDay-funktionerne kan udvides, indskrænkes eller helt fjernes.

Sikret mod fejltastning

DoMyDay kan låses for brugeren, som ikke kan ændre i opsætningen ved tilfældig brug eller uheld.

Bruger Case

Bente Jacobsen ramt af hjerneskade

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?