fbpx

Kontakt os

Få hjælp til at komme godt i gang

Teknologi og hjælpemidler spiller godt sammen, og vi hører, at DoMyDay for de fleste er logisk og nem at gå til.
Da Tele Call har erfaring for, at det er vigtigt at komme godt i gang og eventuelt at blive støttet i indlæringen, tilbyder vi hjælp med opstart og drift.

Uanset om I beslutter jer for at købe eller leje, er vi parat til at hjælpe jer med at afdække behovet for funktioner og at få implementering og igangsættelse godt fra start.

 

Hjælp på flere forskellige måder

Kontakt os og aftal omfanget af hjælpen.
Vi kommer gerne ud til jer og hjælper til den gode opstart, ligesom I er velkommen til at høre mere om telefon-guidning og kurser hos os eller hos jer.

Desuden er der adgang til vores vejledninger, videoguides m.v. her på hjemmesiden.

 

Kurser

Vejledningerne kan være tilstrækkelige, men der kan være behov for hjælp til flere personer på én gang. Derfor kan vi også afholde kurser og uddannelse, som kan hjælpe med at uddanne personalet.

Ved at holde kursus med alle involverede deltagere på én gang, bliver det mere effektivt at indlære nye måder at agere og tænke på, samtidig med at man i gruppen kan hjælpe hinanden med at huske funktioner og muligheder.

Uddannelsen tilpasses individuelt til jeres aktuelle behov og kan for eksempel omfatte:

  • At lære personalet at implementere DoMyDay-funktioner til den enkelte persons behov
  • Ændringer og nye funktioner
  • Teknisk undervisning – hvad kan systemet, og hvordan gør man?
  • Introduktion til brugervejledninger, video-guides m.v.

Er der andre behov, hører vi gerne om dem, idet det handler om, at jeres brugere imødekommes så meget som muligt. Måske kan I fortælle os om nye behov, som vi så kan indarbejde i DoMyDay-funktionerne mhp. at hjælpe og inspirere andre brugere, personale og pårørende.

Se vejledninger og video-guides her

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?

“Det betyder, at jeg på en anden måde kan give folk noget frihed og uafhængighed, så jeg ikke behøver at være der hele tiden. Det kræver en viden om brugerens kognitive niveau for at kunne lave opgaverne. For at Anette forstår det. Så når ægtefællen laver en liste til Anette, så retter jeg den til, så hun forstår det.”

Majken Longhi, demenskoordinator Odense kommune.

 

Nem at anvende for personalet

Det er nemt at opsætte og ændre funktioner på DoMyDay, og det sker online.

Personalet eller den pårørende kan:

  • Gøre funktionerne mere simple eller fjerne/lukke funktioner i takt med, at personen med den kognitive funktionsnedsættelse ikke længere kan bruge funktionen.
  • Lægge flere nye funktioner ind, når brugerens status ændrer sig til det bedre.
  • ”Lukke funktioner af” for at sikre brugerens adgang til og anvendelse af de individuelle og nødvendige funktioner.
  • Følge med i brugerens opgavestatus, og SMS-besked kan tilgå kontaktpersonen, hvis der bliver behov for et besøg.

DoMyDay vil således altid være tilpasset brugerens aktuelle behov.

Vi vil så gerne hjælpe

Vil du vide mere eller har spørgsmål, vil vi gerne hjælpe. Ring til os og få support via telefonen, eller book kursus og instruktion på tlf. 21 123 456.

 

”DoMyDay er et godt produkt til demente"

 

Sophie Løhde, tidligere minister for offentlig innovation