fbpx

om DoMyDay

Hjælp til selvhjælp

DoMyDay – Nem Kommunikation er et hjælpemiddel til mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse, fx demens, hjerneskade, Parkinson, Downs m.fl.
Den specialudviklede smartphone giver struktur på dagen, hjælper med at opretholde kontakt til eget netværk og sundhedssystemet. Den enkelte hjælpes til selv at udføre og huske i højere grad.
DoMyDay er hjælp til selvhjælp, og tests har vist, at når brugere med demens, hjerneskade eller anden kognitiv funktionsnedsættelse bliver mere selvhjulpen, kan vedkommende i flere tilfælde blive længere tid i eget hjem.

Selvhjulpen i længere tid

Personer med demens, hjerneskade m.v. kan have svært ved at huske og strukturere. Når personen selv kan udføre og huske, øges selvværdet og liveglæden. Desuden udsættes plejebehovet.

Tilpasses brugerens status

Personale eller pårørende opsætter og ændrer nemt funktioner på DoMyDay via online-adgang. Når den demente eller hjerneskadede får nyt behov, ændres funktionerne til den aktuelle status. Fx når den hjerneskadede er i gang med rehabilitering, og den hjerneskadede får øgede kompetencer, kan DoMyDay-funktionerne udvides til personens aktuelle behov.

Nem at anvende for personalet

Det er nemt at opsætte og ændre funktioner på DoMyDay, og det sker online.

Personalet eller den pårørende kan:

  • Gøre funktionerne mere simple eller fjerne/lukke funktioner i takt med, at personen med den kognitive funktionsnedsættelse ikke længere kan bruge funktionen.
  • Lægge flere nye funktioner ind, når brugerens status ændrer sig til det bedre.
  • ”Lukke funktioner af” for at sikre brugerens adgang til og anvendelse af de individuelle og nødvendige funktioner.
  • Følge med i brugerens opgavestatus, og SMS-besked kan tilgå kontaktpersonen, hvis der bliver behov for et besøg.

DoMyDay vil således altid være tilpasset brugerens aktuelle behov.

Vi vil så gerne hjælpe

Vil du vide mere eller har spørgsmål, vil vi gerne hjælpe. Ring til os og få support via telefonen, eller book kursus og instruktion på tlf. 21 123 456.

 

”DoMyDay er et godt produkt til demente"

 

Sophie Løhde, tidligere minister for offentlig innovation

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?