fbpx

Hjælpemiddel til mennesker med Parkinson

Parkinson

Parkinson kan ramme enkelte eller flere funktioner, og både den ramte og de pårørende får udfordringer i hverdagen.

Mest almindelige følger

De typiske følger rammer motoriske og non-motoriske funktioner, herunder gang- og bevægelsesevne, evnen til fx at børste tænder, at skrive m.v. og demens, forvirring samt adfærdsmæssige og kognitive vanskeligheder såsom at huske ord, huske og at holde koncentrationen under fx samtaler. Efterhånden vil medicintagning blive en vigtig del af hverdagen.

DoMyDay

DoMyDay er en programmeret smartphone, der tilpasses det enkelte menneskes behov her og nu. Behovet kan ændre sig, og DoMyDay kan tilpasses situationen.
DoMyDay kan samtidig bruges som almindelig telefon med eget simkort og er brugerens kalender- og kontaktværktøj.

DoMyDay styrker

  • Hukommelse og struktur på dagen
  • Social kontakt
  • Hjælper ved besvær med at tale, læse, skrive og forstå
  • Tryghed, nødkald og finde rundt geografisk

Struktur og hukommelse

Dag-nat ur med oplæsning
Simpel kalender med dagens aktiviteter
Påmindelser via tekst, tale, billeder

Kontakt og identitet

Telefonfunktion forprogrammeret med eget netværk
Egne kontakter med billede, relation, navn – vises ved opkald
Simpel SMS med forskrevne personlige SMS-beskeder
Personligt billedkartotek

Tryghed

Tryghedsalarm til kontaktpersoner
Afvis opkald fra ukendte personer
Find-mig-SMS og GPS-tracking

 

Fjernkontrol af DoMyDay

Personale og pårørende kan online følge med i brugerens hverdag. DoMyDay melder tilbage, når opgaver er udført. Dvs. at man kan gribe ind, hvis fx medicin ikke bliver taget.

Individuelt tilpasset behovet

DoMyDay-programmeringen er tilpasset den enkelte brugers behov og sygdommens status. DoMyDay-funktionerne kan udvides, indskrænkes eller helt fjernes.

Sikret mod fejltastning

DoMyDay kan låses for brugeren, som ikke kan ændre i opsætningen ved tilfældig brug eller uheld.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?