fbpx

Personale

Nem at anvende

DoMyDay vil altid være tilpasset brugerens aktuelle behov, da personale kan opsætte og ændre funktioner via online fjernadgang, gøre funktionerne mere simple, fjerne eller udvide funktioner. Fx kan DoMyDay ”lukkes af” for den enkelte person, således at de individuelle funktioner og brugeren er sikret.

Desuden kan personale og pårørende følge med i brugerens opgavestatus, og SMS-besked kan tilgå kontaktpersonen, hvis der bliver behov for et besøg.

Fremtidssikring af DoMyDay

Det er målet at DoMyDay skal være til maksimal hjælp, og vi har derfor fokus på stadig udvikling af hjælpemidlet.

Vi vil så gerne hjælpe

Vil du vide mere eller har spørgsmål, vil vi gerne hjælpe. Ring til os og få support via telefonen, eller book kursus og instruktion på tlf. 21 123 456.

I øjeblikket kan DoMyDay hjælpe med:

Struktur

 • Oplæsning af alt på DoMyDay
 • Opgave-guides kan startes via liste, kalender, trådsløs NFC-tag eller straksstart fra indstillingsapplikation
 • Via den enkle kalenderfunktion tilrettelægges brugerens dag. Brugeren guides gennem dagens opgaver og aktiviteter ved hjælp af tekst og en stemme, der fortæller, hvad man skal.
 • Aktiviteterne kan støttes via billeder fra brugerens egen hverdag, fx kaffemaskinen, køleskabet, tandbørsten etc.
 • Dag-nat-ur med oplæsning

Hukommelse og genkendelse

 • Livshistorie vha. egne billeder, der kan lægges ind som et privat fotoalbum, der fortæller og giver brugeren erindring og genkendelse af sit liv og oplevelser.
 • Personligt billedkartotek via DoMyDay´s enkle kamera styrker identiteten og giver andre indblik i fortiden

Social kontakt

 • Forprogrammeret telefonfunktion med kontaktliste med billede, relation og navn
 • DoMyDay viser kontakten under opkaldet
 • SMS-funktion, som er nem at betjene fx med forskrevne sms-beskeder, som kan læses op
 • Oplæsning af modtagne og afsendte beskeder
 • Brugerens eget SIM-kort kan isættes, og DoMyDay har således også almindelig telefonfunktion med egne kontaktpersoner
 • Simpel opkaldsfunktion med telesluse muliggør blokering for uvedkommende opkald.

Tryghed

 • Uden at være til stede kan personalet følge brugerens dag via fjernadgang fra tablet, anden smartphone eller direkte på brugerens enhed
 • SMS-besked til kontaktperson, hvis opgave eller aktivitet ikke udføres, fx tage medicin
 • Personale kan få detaljeret hændelseslog
 • Individuel tilpasning af funktioner, fx oprette og vedligeholde kalenderaftaler, opgaver m.v.
 • Opdatering via Wifi, 3G eller 4G
 • Virker også uden netværk
 • Fjernopsætning af lydstyrke, ringestyrke, talehastighed
 • Trådløs opladning med SMS-besked til kontaktperson
 • Tryghedsalarm til kontaktpersoner
 • Find mig-SMS med adresse og position vha. GPS-tracking
 • Krypteret datatransmission og sikker lagring på server
 • Login på flere niveauer via android app

“Det betyder, at jeg på en anden måde kan give folk noget frihed og uafhængighed, så jeg ikke behøver at være der hele tiden. Det kræver en viden om brugerens kognitive niveau for at kunne lave opgaverne. For at Anette forstår det. Så når ægtefællen laver en liste til Anette, så retter jeg den til, så hun forstår det.”

 

Majken Longhi

Demenskoordinator, Odense kommune

Download oversigt over DoMyDay-funktioner her

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?