fbpx

Ressourceløft

Grafisk opdeling med citat
Grafisk opdeling

DoMyDay som ressourceløft

DoMyDay understøtter de eksisterende ressourcer en borger har, og muliggør deres deltagelse i en hverdag der er meningsfuld for borgeren, frem for at fokusere på det de ikke kan. Denne ressourcefokuserende tilgang mener vi er nøglen til at skabe motivationen hos borgeren til at mestre egen hverdag. Dette gøres ved at tovholderen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov til DoMyDays indhold.

Den ressourcefokuserede tilgang afhænger af at tovholderen indgår i et nært samarbejde med borgeren om, eksempelvis at finde ud af hvilke aktiviteter der er vigtige at få en trin for trin guide lagt ind i telefonen.

Påskønnelsen af at arbejde ressourcefokuseret, er affødt af samtaler med praktiserende socialpædagoger og deres brug af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) i mødet med borgere kognitive funktionsnedsættelser.

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?