fbpx

Godkendt i tests

Gennemtestet og godkendt af kommune

Med baggrund i flere uafhængige undersøgelser er Ældre- & Handicapforvaltningen i Odense Kommune i gang med at implementere DoMyDay.

Undersøgelser har resulteret i topplacering mht.:

  • At borgerne kan guides til at udføre opgaver og aktiviteter selvstændigt
  • Pårørende bemærker færre konflikter, fordi de ikke længere skal guide brugeren konstant
  • Kommunens personale får bedre tid til andre omsorgsopgaver
  • Kommunens økonomiberegning viser, at investeringen som minimum er omkostningsneutral

Velfærds Teknologis Vurdering i Odense kommune

Chefkonsulent i Odense kommune, Martin Nitze, har stået for test og evaluering af DoMyDay. Kommunen har sat tests i gang pga., at der i kommunen opleves et større behov for velfærds teknologiske hjælpemidler.

Testene udviste gode resultater mht. DoMyDay, og kommunen har siden været i gang med at implementerer det nye og godkendte hjælpemiddel, der kan hjælpe mennesker med demens, hjerneskadede og andre med kognitiv funktionsnedsættelse til at blive mere selvhjulpne.

”Behovet for hjælp er stort, og kommunen har gennem flere år testet, evalueret og implementeret velfærdsteknologi,” fortæller Martin Nitze, chefkonsulent i Odense Kommune. ”Her i efteråret 2017 har vi bl.a. fokus på implementering af hjælpemidlet DoMyDay hos gruppen af yngre borgere med en demensdiagnose. DoMyDay er en smartphone, der hjælper vore borgere med kognitiv funktionsnedsættelse med at få struktur og klar kommunikation i hverdagen.”

Kommunen har bl.a. lagt vægt på, at tests desuden viste, at brugen af DoMyDay kan udskyde behovet for hjemmepleje, idet den yngre borger med demens bliver selvhjulpen i længere tid. Når borgeren i højere grad kan selv, får den pårørende mere fri, og derfor oplever både borgeren og den pårørende øget livskvalitet og tryghed i hverdagen.

Foretagne tests

3 tests er udført og evalueret af CoLab, Syddansk Sundhedsinnovation og Center for Velfærdsteknologi i Odense kommune har udført en Velfærds Teknologisk Vurdering (VTV).

Kontakt os hvis du ønsker at få testene tilsendt

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?