fbpx

Godkendt i tests

Grafisk opdeling med citat
Grafisk opdeling

Foretagne tests

Der er udført tre tests af DoMyDay. Alle tests er en velfærdsteknologisk vurdering også kaldet en VTV og er udført af CoLab, Syddansk Sundhedsinnovation og Center for Velfærdsteknologi i Odense kommune.

Du er velkommen til at kontakte DoMyDay eller Tele Call hvis du ønsker at få tilsendt en eller alle tre tests.

De tre tests har alle fremhævet DoMyDay er særligt god til at:

  • Brugeren kan opnå større autonomi ved selv at kunne udføre opgaver og aktiviteter i hverdagen
  • Pårørende bemærker færre konflikter, idet de ikke længere i samme udstrækning skal guide brugeren i at navigere i egen hverdag
  • Kommunens personale oplever at der frigøres tid til andre opgaver omk. brugeren
  • Kommunens økonomiberegning viser, at investeringen som minimum er omkostningsneutral

Velfærdteknologisk Vurdering

Chefkonsulent i Odense kommune, Martin Nitze, har blandt andet stået for test og evaluering af DoMyDay. Odense kommune har et særligt fokus på at lave en VTV af nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, dette gøres blandt andet for at vurdere om hvorvidt hjælpemidlet er godt nok til at blive visiteret til kommunens borgere.

Testene viste gode resultater mht. DoMyDay, og kommunen har siden været i gang med at implementere DoMyDay til borgere med en lang række diagnoser f.eks. personer der har  demens og personer med hjerneskade.

”Behovet for hjælp er stort, og kommunen har gennem flere år testet, evalueret og implementeret velfærdsteknologi,” fortæller Martin Nitze, chefkonsulent i Odense Kommune. ”Her i efteråret 2017 har vi bl.a. fokus på implementering af hjælpemidlet DoMyDay hos gruppen af yngre borgere med en demensdiagnose. DoMyDay er en smartphone, der hjælper vore borgere med kognitiv funktionsnedsættelse med at få struktur og klar kommunikation i hverdagen.”

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?