fbpx

UCL underviser i ny teknologi – Do My Day

UCL underviser i ny teknologi, både med robotter og velfærdsteknologi.

Klik her for at se artiklen fra Jysk Fynske medier
-eller læs artiklen herunder

Men som noget helt nyt har skolen netop taget værktøjet Do My Day i brug.

En smartphone, som kan hjælpe mennesker med demens og hjerneskade med at få struktur på hverdagen. Det er desuden et værktøj, der allerede bruges i en lang række kommuner landet over.

På UCL i Odense har underviserne for nylig været på kursus i Do My Day – et velfærdsteknologisk værktøj, der hjælper personer med demens, hjerneskade, udviklingshæmning og anden kognitiv funktionsnedsættelse med at få struktur på deres hverdag. En lang række kommuner har allerede taget Do My Day i brug, og det er dermed et værktøj, som flere af de studerende ofte vil støde på i deres kommende job. Do My Day er udviklet af virksomheden Tele Call ApS i samarbejde med UCL, fagpersonale og borgere. Henrik Bryld, der er direktør fortæller, hvordan den virker.
-Man kan indstille den efter personlige behov. For eksempel til at huske medicin, sætte en vask over, spise frokost, sluk ovnen og alle de ting, som vi andre tager for givet, fortæller han. Do My Day varetager dermed en arbejdsopgave, som ofte kan være en stor bekymring for personale og for de pårørende. Samtidig skaber den selvstændighed hos brugerne af den.
-Den kan også bruges af personer, der ikke kan læse eller skrive, fordi den er programmeret til at læse beskeder højt og til at sende standard-beskeder afsted, fortæller Henrik Bryld.
Det er et værktøj, der har en lang række praktiske funktioner, der også hjælper med at holde kontakten til netværk, venner og familie og som er muligt at skræddersy til den enkelte borger.
På UCL i Odense er Do My Day allerede taget i brug i undervisningen. Ved at skabe kendskab til værktøjet bliver de studerende ambassadører for Do My Day og kan være med til at nå ud til en stor gruppe af borgere, og på den måde hjælpe med at øge livskvaliteten hos mange flere.